• Αεροδρόμιο ή Αξιοβίωτη Ανάπτυξη;

    Αεροδρόμιο ή Αξιοβίωτη Ανάπτυξη;

    «Το Ομφάλιο Πεδίο, η Μινώα γη και η Αξιοβίωτη Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη που προσδοκά η Πεδιάδα μας, απαιτούν την άμεση ακύρωση της κατασκευής ενός ακόμα αεροδρομίου στο Καστέλλι του δήμου Μινώα Πεδιάδας».