«Ναι» υπό όρους για τους υδρογονάνθρακες

«Ναι» υπό όρους για τους υδρογονάνθρακες

Θετική η γνωμοδότηση του περιφερειακού συμβουλίου για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με την έρευνα για τους υδρογονάνθρακες, δυτικά – νοτιοδυτικά της Κρήτης. Τα στάδια της μελέτης και οι όροι της περιφέρειας Κρήτης.

«Πράσινο φως», αλλά υπό όρους, «άναψε» το περιφερειακό συμβούλιο Κρήτης για την Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων σχετικά με την έρευνα και εκμετάλλευση υδρογονανθράκων, στο θαλάσσιο οικόπεδο 1 «Δυτικά» και 2 «Νοτιοδυτικά» της Κρήτης, συνολικής επιφάνειας 40 τ.χλμ.

Αντικείμενο της μελέτης είναι η αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των τριών σταδίων του έργου, που είναι, κατά σειρά:

1.Η έρευνα (κυρίως μέσω σεισμικών ερευνών, αλλά και ερευνητικών γεωτρήσεων).

2.Η ανάπτυξη και παραγωγή υδρογονανθράκων, μέσω γεωτρήσεων, από πλωτές εξέδρες.

3.Η αποξήλωση – αποσυναρμολόγηση των εγκαταστάσεων και η πλήρης αποκατάσταση της περιοχής, όταν η διαδικασία των εξορύξεων ολοκληρωθεί.

Η εισήγηση για τους υδρογονάνθρακες

Στην εισήγησή του για τους υδρογονάνθρακες, ο αρμόδιος αντιπεριφερειάρχης, Νίκος Καλογερής, εστίασε σε τρία βασικά σημεία:

α) «Η ΣΜΠΕ δεν έκανε αναφορά και δεν ανέλυσε τα μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης για τις δευτερογενείς επιπτώσεις από την υλοποίηση τέτοιων έργων, όπως οι επιπτώσεις στον τουρισμό και η αστικοποίηση περιοχών, που θα προκύψουν με την λειτουργία των έργων.

Η Κρήτη απαιτεί εξειδίκευση όσον αφορά στα μέτρα αντιμετώπισης που πρέπει να ληφθούν, ώστε να προστατευτεί ο τομέας του τουρισμού, που είναι πιθανό να επηρεαστεί από την ανάπτυξη εγκαταστάσεων αυτής της εμβέλειας και των συνοδών τους έργων στην ξηρά. Αλλά, κυρίως, να προστατευθεί από την πιθανότητα ενός απλού ατυχήματος διαρροής προϊόντων εξόρυξης και διάχυσης προς τις ακτές.

Επίσης, σημαντικό ζήτημα είναι η αστικοποίηση που θα δημιουργήσουν τα έργα, με την συσσώρευση πληθυσμού και των σχετικών υποδομών που θα ακολουθήσουν σε συγκεκριμένες περιοχές (νοτιοδυτικά – δυτικά), που δεν έχουν προβλεφθεί στις (κυρίως) ήπιας ανάπτυξης περιοχές, σύμφωνα με το Περιφερειακό Χωροταξικό της Κρήτης.

Επομένως, όλα τα παραπάνω θα πρέπει να εξεταστούν αναλυτικά από την ΣΜΠΕ. Τόσο για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και της σπάνιας βιοποικιλότητας της περιοχής, όσο και για την επίδραση της όλης διαδικασίας στον τουρισμό της Κρήτης, που αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης, όχι μόνο της τοπικής, αλλά και της εθνικής οικονομίας.

β) Η περιφέρεια ζητάει έναν ολοκληρωμένο μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου όλης της διαδικασίας προκειμένου να διασφαλιστεί, στον βαθμό που είναι δυνατό, η προστασία των θαλασσίων αλλά και παράκτιων περιοχών, με παράλληλη παρουσία ειδικού επιστημονικού προσωπικού επιλογής της, καθώς και αναλυτική ενημέρωση για τις εξελίξεις, σε κάθε στάδιο της διαδικασίας.

γ) Ο χρόνος που μεσολαβεί μέχρι να ολοκληρωθούν οι ηχοβολιστικές έρευνες δίνει την δυνατότητα, σύμφωνα και με την πρόταση των καθηγητών Ν. Καλογεράκη και Κ. Κομνίτσα, να «τρέξουν» μαθηματικά μοντέλα για την θαλάσσια περιοχή, που θα υπολογίζουν τις διαδρομές και τις ταχύτητες εξάπλωσης των πετρελαιοκηλίδων, σε περίπτωση ατυχήματος. Με διαφορετικά σενάρια τοποθεσίας, έντασης και καιρικών συνθηκών. Γεγονός που θα επιτρέψει την καλύτερη διαχείριση εξειδικευμένου προσωπικού, μέσων μεταφοράς, αλλά και εξοπλισμού, για γρήγορη και αποτελεσματική επέμβαση».

Ο κ. Καλογερής ανέφερε, επίσης, ότι «για το στάδιο των ερευνών που δεν προβλέπεται περιβαλλοντική αδειοδότηση από την εθνική νομοθεσία, ζητείται να εκπονηθεί ένα σχέδιο δράσης, που θα εγκριθεί αρμοδίως και θα κάνει σεβαστά τα διεθνή πρωτόκολλα, για την προστασία των κητωδών που διαβιούν στην περιοχή του έργου.

Η πρόταση του αντιπεριφερειάρχη για τους υδρογονάνθρακες, για έγκριση της μελέτης υπό όρους, έγινε δεκτή από το περιφερειακό συμβούλιο.

Διαβάστε επίσης