Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ

Προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού στο ΠΑΓΝΗ

Το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε 7 προσλήψεις (5 ΤΕ Νοσηλευτικής και 2 ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτικής), με δελτίο παροχής υπηρεσιών, για 12 μήνες.

Με στόχο την κάλυψη αναγκών του νοσοκομείου, το ΠΑΓΝΗ θα προχωρήσει σε προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού, με σύμβαση μίσθωσης έργου. Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 12 Ιουνίου και ολοκληρώνεται στις 21 Ιουνίου.

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν τα έντυπα των αιτήσεων, τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού και τα κριτήρια κατάταξης των υποψηφίων στην ιστοσελίδα του ΠΑΓΝΗ. Τα έντυπα των αιτήσεων είναι διαθέσιμα και στο Τμήμα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού του νοσοκομείου.

Διαβάστε επίσης