Προσλήψεις στην Ιεράπετρα

Προσλήψεις στην Ιεράπετρα

Σε πέντε προσλήψεις εργατών, δίμηνης διάρκειας, θα προχωρήσει άμεσα η «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας. Οι προθεσμίες για την υποβολή των αιτήσεων και τα δικαιολογητικά.

Σε πέντε προσλήψεις, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, για τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα προχωρήσει η «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας, για την κάλυψη άμεσων αναγκών. Οι προσλήψεις αφορούν σε πέντε εργάτες (ΥΕ), που θα αναλάβουν εργασίες απαραίτητες για την υλοποίηση των πολιτιστικών εκδηλώσεων του καλοκαιριού. Για τις συγκεκριμένες θέσεις, δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα.

Τα δικαιολογητικά για τις προσλήψεις

Οι ενδιαφερόμενοι, μαζί με την αίτηση τους, πρέπει να υποβάλουν τα εξής δικαιολογητικά: 1.Φωτοαντίγραφο (δύο όψεων) της αστυνομικής τους ταυτότητας 2.Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης 3.Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληρούν τα γενικά προσόντα διορισμού που προβλέπονται για τους υπαλλήλους του πρώτου μέρους του Ν. 3584/07. 4.Βιογραφικό σημείωμα Προσλήψεις: Αιτήσεις και προθεσμία Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση στα γραφεία της «ΚΟΙΝΩ.ΠΟΛΙΤΙ.Α» Ιεράπετρας (Δημοκρατίας 31, 2ος όροφος, τηλ. 2842 – 340388), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδια για την παραλαβή των αιτήσεων είναι η υπάλληλος Καλλιόπη Καλογηράτου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και τα δικαιολογητικά από τις 19/6/2018 ως τις 25/6/2018).

Διαβάστε επίσης