Προσλήψεις στον δήμο Χερσονήσου

Προσλήψεις στον δήμο Χερσονήσου

Σε αναζήτηση προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι, βρίσκεται ο δήμος Χερσονήσου. Δείτε τις ειδικότητες, τις προθεσμίες και τα απαραίτητα προσόντα για τις προσλήψεις.

Ο δήμος Χερσονήσου θα προχωρήσει άμεσα σε προσλήψεις, για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι.

Συγκεκριμένα, θα γίνουν προσλήψεις για τις εξής ειδικότητες:

-ένας (1) Νοσοκόμος (Απόφοιτος Σχολής Νοσοκόμων, με άδεια άσκησης επαγγέλματος ή τελειόφοιτος σχολής νοσοκόμων)

-ένας (1) Αποθηκάριος (Τουλάχιστον Απόφοιτος Λυκείου και, κατά προτίμηση, με προϋπηρεσία που να αποδεικνύεται)

-ένας (1) Βοηθός Μάγειρα (Απόφοιτος ή τελειόφοιτος Σχολής Μαγείρων ή (ΥΕ) με εμπειρία στην ειδικότητα, που να αποδεικνύεται)

-ένας (1) Ειδικός Τεχνίτης (Απόφοιτος Σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/83, ειδικότητας ηλεκτροτεχνίτη ή άλλης ισότιμης Σχολής της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή ειδικός τεχνίτης, με εμπειρία στην ειδικότητα ηλεκτροτεχνίτη, που να αποδεικνύεται)

-ένα (1) άτομο ως Προσωπικό Καθαριότητας (χωρίς ιδιαίτερα προσόντα)

Οι προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν «για την κάλυψη κατεπείγουσας ανάγκης, για την λειτουργία της Παιδικής Εξοχής Κοκκίνη Χάνι, του δήμου Χερσονήσου».

Αιτήσεις και προθεσμία

Αιτήσεις γίνονται δεκτές στο δημαρχείο, στις Γούρνες (εντός της πρώην αμερικανικής βάσης) μέχρι και την Πέμπτη 19 Ιουλίου, στις 15.00.

Επίσης, στο e-mail: protocol@hersonisos.gr  και στο φαξ: 2813 – 404608.

Πληροφορίες στο τηλ: 2813 – 404663.

Διαβάστε επίσης