• Η αξία της πρόληψης και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών

    Η αξία της πρόληψης και ο ρόλος των κοινωνικών λειτουργών

    “Καθημερινά, οι κοινωνικές δυσκολίες εντείνονται, με αποτέλεσμα να εκφράζονται ως προβλήματα συμπεριφοράς και συμπτώματα στην οικογένεια. Η έλλειψη χρόνου, λόγω αυξημένων εργασιακών απαιτήσεων, αλλά και οι ευρύτερες δυσκολίες που προκύπτουν, επιβαρύνουν ακόμα περισσότερο την οικογένεια”.